Rita Westvik er daglig leder i UrbanFeed AS og rådgiver innen innovasjon, foresight og formidling, særlig innen bioøkonomi. Hun har erfaring fra bl.a. NRK, politikk, BI og SINTEF.