Læring

Starten på prosjektet LIVSLANG LÆRING var oppvekst i Fevåg, Rissa kommune i Trøndelag, ex.artium ved Ringve gymnas i 1972 og eksamen ved Sosialhøyskolen i Trondheim 1975. I 2008 tok jeg eksamen i Masterprogrammet «scenarios, foresight and strategy» på BI, Oslo.

Underveis har jeg tatt en rekke kurs, bl.a. i offentlig rett, expressive/creative art (Inst. för uttryckande konst i Gøteborg – tilsvarende NIKUT i Norge), life energy (med dr. S. Sabetti INSTITUTE FOR LIFE ENERGY), transaksjonsanalyse, screenwriting (på Norsk Films studiesenter og i NRK), photoshop (med Lavasir Nordrum), creative writing, continuum (Kim Brodey), postural integration (Daniella Gordon – Daniella Gordon), drømtolkning (Erling Hoff Leirvik m.fl.), politiske studiesirkler, kurs i kompetanseledelse, NRKs lederkurs – prosjektlederkurs i SINTEF og en rekke andre.FORSIDE GAMBIA2

Våren 1999 var jeg invitert til USA i 3 uker som international visitor ( ”the information highway”-programmet) – av US State Dept. INTERNATIONAL VISITOR USA. I 2002 deltok jeg på et lobbykurs for kvinner i regi av Foreningen Norden/Europahuset 2002. LOBBYKURS

Rita Westviks skriftlige eksamen ved BI i masterkurset ”Scenarios, Foresight and Strategy” 2008:

HVORDAN KAN SCENARIER SIES Å VÆRE MYTER OM FREMTIDEN? Utgangspunkt: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) presenterte et sett klimascenarier i 1997-98 i samarbeid med 35 store internasjonale aktører. Karakter: A.

KAN VI GJØRE DET GODT VED Å GJØRE GODT? RITA WESTVIKS MASTEROPPGAVE OM GAMBIA VED BI 2008; SCENARIOS, FORESIGHT AND STRATEGY

 

Amsvarlig for programmet: Per Espen Stoknes: se hans siste bok her What we think about ..

A new film animation of the Climate Paradox :Ever wondered why people seem to ignore or disbelief climate ? What the psychology of science communications have uncovered in the last decade is reviewed and summarized in Per Espen Stoknes newly released book: What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming, A film crew called «The Future of Energy», has just made an animation highlighting a few of the main findings